"Są dwie dro­gi, aby przeżyć
życie. Jed­na to żyć tak, jak­by
nic nie było cu­dem. Dru­ga
to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko." / Albert Einstein /
Gabriela Lazarek (Czarnojan)